Tìm hiểu 1 số loại visa làm việc Mỹ diện không định cư.

Nếu bạn muốn xin visa làm việc Mỹ để làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ với tư cách là người không định cư, theo luật di trú của Hoa Kỳ, bạn cần dựa theo loại công việc mà bạn sẽ làm. Hầu hết các loại visa làm việc Mỹ  ngắn hạn đều yêu cầu chủ lao động hoặc người đại diện phải nộp bảo lãnh, bảo lãnh này phải được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận tại Hoa Kỳ trước khi bạn có thể xin visa làm việc Mỹ.

visa làm việc Mỹ

1.Các loại visa làm việc Mỹ diện không đinh cư

Visa làm việc Mỹ loại H-1B (nghề nghiệp chuyên môn)

Cần có visa H-1B nếu bạn đến Hoa Kỳ để thực hiện các dịch vụ trong công việc chuyên môn đã được sắp xếp trước. Để đủ điều kiện, bạn phải có bằng cử nhân trở lên (hoặc bằng tương đương) thuộc chuyên ngành cụ thể mà bạn tìm việc. Chủ lao động cần phải nộp một mẫu đơn về điều kiện lao động cho Bộ Lao động đề cập đến các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng lao động của bạn.

Chương trình H-1B visa cho phép các doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh cho những lao động nước ngoài làm công việc chuyên môn đến Mỹ để làm việc. Các công việc chuyên môn là các công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật hoặc lý thuyết trong những lĩnh vực chuyên ngành nhất định như kỹ thuật, khoa học, lập trình máy tính, và luật. H-1B

Loại này được Chính phủ Mỹ hạn chế số lượng đơn H-1B được phê duyệt hàng năm. H-1B Visa được cấp theo nguyên tắc ưu tiên những người nộp trước

 Visa làm viêc Mỹ H-B1 (tạm thời theo Hiệp ước)

Đây là visa làm việc tạm thời theo Hiệp ước Hiệp định thương mại tự do được ký với Chilê và Singapore cho cho phép công dân Chilê và Singapore đủ điều kiện được làm việc tạm thời ở Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định. Chỉ có công dân Chilê và công dân Singapore mới đủ điều kiện là đương đơn chính, nhưng vợ/chồng và con cái của họ có thể là công dân nước khác.

Trước khi nộp hồ sơ xin visa H1-B1, đương đơn cần có sẵn thư từ chủ lao động xác nhận việc làm ở Mỹ trong lãnh vực chuyên môn của họ, nhưng chủ lao động không phải nộp Đơn Bảo lãnh cho Lao động Không định cư (mẫu đơn I-129) và đương đơn không cần xin Thư Chấp Thuận (mẫu I-797). Tuy nhiên, người bảo lãnh cần nộp Đơn xin Chứng nhận Lao động Nước ngoài lên Bộ Lao động trước khi đương đơn nộp hồ sơ xin Thị thực.

Visa làm việc Mỹ H-2A (nhân viên nông nghiệp thời vụ)

Visa H-2A cho phép chủ lao động tại Hoa Kỳ đưa công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để thực hiện các công việc nông nghiệp tạm thời mà không tìm được nhân công tại Hoa Kỳ.  Chủ lao động tại Hoa Kỳ (hoặc hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp tại Hoa Kỳ gọi là chủ lao động chung) phải nộp Mẫu đơn I-129, Bảo lãnh cho Nhân viên Không định cư, thay cho bạn.

Visa làm việc Mỹ loại H-2B (nhân viên lành nghề và lao động phổ thông)

Cần có visa này nếu bạn đến Hoa Kỳ để thực hiện công việc mang tính tạm thời hoặc theo thời vụ và công việc thiếu nhân công tại Hoa Kỳ. Chủ lao động của bạn cần phải có giấy chứng nhận của Bộ Lao động xác nhận rằng không có nhân viên tại Hoa Kỳ đủ điều kiện cho loại công việc làm cơ sở cho bảo lãnh của bạn.

Visa làm việc Mỹ loại H-3 (học viên)

Cần có visa H-3 nếu bạn đến Hoa Kỳ để nhận đào tạo của chủ lao động trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, ngoài giáo dục hoặc đào tạo sau đại học, trong khoảng thời gian tối đa hai năm. Bạn có thể được thanh toán cho khóa đào tạo và được phép thực hiện công việc “thực tế”. Không thể sử dụng khóa đào tạo để cung cấp việc làm tạo năng suất và khóa đào tạo này không có tại đất nước của bạn.

Visa làm việc Mỹ loại H-4 (người phụ thuộc)

Nếu bạn là người có visa H hợp lệ chính, vợ/chồng hoặc con cái chưa kết hôn của bạn (dưới 21 tuổi) có thể nhận visa H-4 để đi cùng bạn đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vợ/chồng/con của bạn không được phép làm việc trong khi ở Hoa Kỳ.

Visa làm việc Mỹ loại L-1 (nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty)

Cần có visa loại L-1 nếu bạn là nhân viên của một công ty quốc tế được công ty tạm thời luân chuyển đến chi nhánh chính, chi nhánh hoặc công ty con của cùng một công ty tại Hoa Kỳ. Công ty quốc tế có thể là một tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc nước ngoài.

Để đủ điều kiện xin Thị thực L-1, bạn phải thuộc cấp quản lý hoặc điều hành, hoặc có kiến thức chuyên môn và được chuyển đến một vị trí trong công ty tại Hoa Kỳ thuộc một trong những cấp này, mặc dù không cần thiết phải ở cùng vị trí như đã nắm giữ trước đây. Ngoài ra, bạn phải được cử làm việc bên ngoài Hoa Kỳ với công ty quốc tế này liên tục trong một năm trong vòng ba năm trước khi bạn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Bạn chỉ có thể xin Thị thực L-1 sau khi công ty hoặc chi nhánh tại Hoa Kỳ nhận được bảo lãnh đã được chấp thuận của USCIS, trên cơ sở “blanket” (bao trùm) hoặc cá nhân.

Visa làm việc Mỹ loại L-2 (người phụ thuộc)

Nếu bạn là người có visa L hợp lệ chính, vợ/chồng hoặc con cái chưa kết hôn của bạn (dưới 21 tuổi) có thể nhận visa làm việc Mỹ L-2 đi kèm này. Do sự thay đổi gần đây về luật, vợ/chồng của bạn có thể xin giấy phép làm việc. Vợ/chồng của bạn phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa L-2 của chính họ, sau đó gửi Mẫu đơn I-765 đã hoàn tất (lấy từ USCIS), cùng với lệ phí xét đơn xin Thị thực Con của bạn không được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Visa làm việc Mỹ loại O

Loại visa làm việc Mỹ O này được cấp cho những người có khả năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao hoặc có thành tích đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất phim và truyền hình và nhân viên hỗ trợ cần thiết của họ.

Visa làm việc Mỹ loại P

Visa làm việc Mỹ loại P được cấp cho vận động viên, giới giải trí, nghệ sĩ và nhân viên hỗ trợ cần thiết sẽ đến Hoa Kỳ để thực hiện công việc.

Visa làm việc Mỹ loại Q:

Cần có visa loại Q nếu bạn đến Hoa Kỳ để tham gia một chương trình giao lưu văn hóa quốc tế với mục đích cung cấp đào tạo thực tế, việc làm và chia sẻ lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước bạn. Bạn phải có bảo lãnh được nhà tài trợ chương trình nộp thay cho bạn và bảo lãnh phải được chấp thuận bởi USCIS.

Chú ý:

Tất cả đương đơn xin visa làm việc Mỹ loại H, L, O, P và Q phải có đơn bảo lãnh được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chấp thuận. Đơn bảo lãnh, I-129 phải được chấp thuận trước khi bạn có thể xin thị thực làm việc tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Khi bảo lãnh của bạn đã được chấp thuận, chủ lao động hoặc người đại diện sẽ nhận được Thông báo chấp thuận, Mẫu đơn I-797 được sử dụng như thông báo chấp thuận cho bảo lãnh của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xác minh sự chấp thuận bảo lãnh này thông qua Hệ thống Quản lý Hồ sơ Bảo lãnh (PIMS) của Bộ Ngoại giao trong khi phỏng vấn bạn.

Bạn phải mang theo đơn bảo lãnh I-129 đến buổi phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ để xác minh việc chấp thuận bảo lãnh. Xin lưu ý rằng việc hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận không đảm bảo việc cấp thị thực nếu bạn không đủ điều kiện theo luật di trú của Hoa Kỳ.

Tham khảo bài viết về các bước xin visa Mỹ:

Hướng dẫn 5 bước xin visa du lịch Mỹ tự túc.

2.Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin visa làm việc Mỹ

  • Nếu bạn là đương đơn  xin Thị thực H, L, O, P hoặc Q, bạn phải gửi những giấy tờ sau:

? Mẫu đơn xin visa không định cư Điện tử (DS-160). Truy cập bài viết để biết thêm thông tin về DS-160.

? Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ.

? Ảnh 2″x2″ (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. .

? Biên nhận thể hiện khoản thanh toán lệ phí xử lý đơn xin Thị thực không định cư không hoàn lại trị giá 190 đô la Mỹ đã được thanh toán bằng tiền tệ địa phương

? Trường hơp bạn xin Thị thực L-1 theo diện bảo lãnh blanket, bạn phải thanh toán lệ phí phát hiện và ngăn chặn gian lận theo quy định.  Phí theo Luật Ngân sách tổng hợp phải được trả bằng tiền đô la Mỹ, Đồng Việt Nam hoặc bằng thẻ tín dụng ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài phí này ra đương đơn sẽ phải trả thêm US$500 phí Điều tra và phòng chống gian lận và phí xin Thị thực. Những phí này sẽ không được hoàn lại.

? Số biên nhận được in trên bảo lãnh I-129 đã được chấp thuận của bạn. Bản sao của form I-797 không cần thiết tại các cuộc phỏng vấn.

? Ngoài ra bạn phải xuất trình thư hẹn phỏng vấn xác nhận rằng bạn đã đặt cuộc hẹn với Đại sứ quán / Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

? Bạn cũng nên mang theo bất kỳ giấy tờ hỗ trợ nào mà bạn cho rằng sẽ hỗ trợ thông tin được cung cấp cho nhân viên Lãnh sự. Như bằng chứng chứng minh trình độ chuyên môn đối với công việc của bạn, bao gồm mọi bằng đại học, các thư gốc của chủ lao động hiện tại và trước đây mô tả chi tiết về vị trí và các dự án mà bạn đã thực hiện và thời gian bạn đã làm việc với chủ lao động, sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn…

  • Nếu có người phụ thuộc bạn nên mang theo tất cả giấy tờ quy định bắt buộc đối với các loại visa Mỹ không định cư, và thêm:

? Giấy đăng ký kết hôn bản gốc (cho vợ/chồng của bạn) và/hoặc giấy khai sinh (cho con chưa kết hôn dưới 21 tuổi), nếu có

? Thư của chủ lao động xác nhận việc bạn tiếp tục làm việc

? Nếu vợ/chồng của bạn hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ theo diện visa làm việc Mỹ H1-B, phiếu lương của họ cho năm dương lịch hiện tại và tờ khai thuế liên bang (Mẫu đơn IRS 1040 và W-2) cho tất cả những năm mà họ đã làm việc tại Hoa Kỳ theo diện Thị thực H-1B.

3. Thời gian xin visa làm việc Mỹ

Đại sứ quán / Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể xử lý đơn xin visa H, L, O, P hoặc Q trong tối đa 90 ngày trước ngày bắt đầu tình trạng công việc như được nêu trong I-797 của bạn. Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch chuyến đi của bạn, xin lưu ý rằng do các quy định của Liên bang, bạn chỉ có thể sử dụng visa để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong khoảng thời gian mười ngày trước khi bắt đầu thời gian của tình trạng đã được chấp thuận nêu trong I-797 của bạn.

 

Hotline: 0902 114 845 – 0879 228 986 – 0879 228 966

———

✈️ IRIS VISA – BẤT CỨ NƠI NÀO BẠN MUỐN ĐẾN
???? Địa chỉ: Số 65 hẻm 173/68/81 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
???? Chi nhánh TP. HCM: 171/31/26 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
???? Email: irisvisa.vn@gmail.com

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bài viết liên quan

0902 114 845

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ